Hem

Tack för lyckade TÅGDAGAR!


Bättre sent än aldrig! Årets senarelagda TÅGDAGAR visade sig dra ungefär lika många besökare och resenärer som evenemangsdagarna gjort vid ordinarie datum, d v s första helgen i september. Stort tack till alla – från när och fjärran – som kom till Landeryd och andra berörda orter och bidrog till vår folk- och kulturfest i huvudsakligen vackert väder!


Varmt tack går också till våra medarrangörer Landeryds Samhällsförening, Landeryds GoIF, Lions i Smålandsstenar och Torups Samhällsförening m fl. Er medverkan gör att allt fungerar! Ett tack också till de många företag och organisationer som berikar TÅGDAGARNA-utbudet genom sin närvaro och
ett rikt utbud av varor och servicetjänster. Till de senare hör insatserna från Trafikverkets personal; främst tågklarering och jourberedskap inför eventuella fel i anläggningen.


Inga TÅGDAGAR utan veterantåg och -bussar! Därför går ett stort tack till Nässjö Järnvägsmuseum och Svenska Motorvagnsklubben som ansvarade för de lokdragna tågen respektive rälsbussarna. Veteranbussarna från Ringlinien i Göteborg och Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik i Virserum
kompletterande den spårburna trafiken – ett tack också till dem!


Det skulle heller inte bli några TÅGDAGAR utan Landeryds Järnvägsmuseums ideellt arbetande medlemmar, förstärkta med tillfälligt hjälpande händer. Stort tack till er som på nytt visade vad energi och hjärta kan åstadkomma. Jag inbegriper Hylte Tryck som sedvanligt levererade trycksaker
med kort varsel.


Vid sidan av all exponerad kulturhistoria i form av veteranfordon, byggnader och miljöer, ska evenemangsdagarna helst inrymma kultur av annat slag. I år förgylldes de musikaliskt av Westbo Messingssextett och bluegrassbandet The Original Five, ett välstämt tack också till dem.


En offentlig grundfinansiering hör också till förutsättningarna för TÅGDAGARNA I LANDERYD. Därför slutligen ett tack till Hylte kommun och Region Halland för ekonomisk stöd, pengar som många gånger om växlas upp i intäkter i de lokala företag och verksamheter som berörs av evenemangsdagarna och deras tusentals besökare.


Nu laddar vi om för TÅGDAGARNA 2024 som enligt planeringen kommer att hållas den 7-8 september. Välkomna tillbaka då!


Allra sist: Gör gärna ett besök på vår hemsida www.landeryd.info. Klicka på VIRTUELL RUNDVISNING och gör ett digitalt besök i järnvägsmuseet och Landeryds unika kulturmiljö med järnvägsanknytning!


Per-Yngve Bengtsson
Ordförande Landeryds Järnvägsmuseum