Hem

Tack för lyckade TÅGDAGAR

- nu laddar vi för årets evenemangsdagar den 23-24 september! (OBS! Senare datum)

Stort tack till alla besökare och resenärer under de jubileumspräglade TÅGDAGARNA 2022! Ni mötte upp i tusental från när och fjärran och skapade den

folk- och kulturfest som vi arrangörer eftersträvar. Tack!


Varmt tack också till alla arrangörspartners, däribland Landeryds Samhällsförening, Landeryds GoIF, Lions i Smålandsstenar och Torups Samhällsförening. Er medverkan gör att allt fungerar på berörda orter. Här inbegriper vi Edmans Gastro i Hyltebruk och deras servering i öltältet i Landeryd, likaså Brännöbagaren i Torup och VJ Vilt i Nissaryd som levererade närproducerade läckerheter till serveringarna ombord på tågen. Dessutom de många företag och organisationer som berikar TÅGDAGARNA-utbudet genom närvaro, varor och tjänster.


Ett stort tack också till Nässjö Järnvägsmuseum och Svenska Motorvagnsklubben som ansvarade för körningen av tågen och ångvagnen respektive rälsbussförbindelserna. Veteranbussen från Ringlinien och bussen från Ivar Svenssons Trafik AB stod för den kompletterande landsvägstrafiken på ett
uppskattat sätt – tack också till dem!


Inga TÅGDAGAR utan Landeryds Järnvägsmuseums många ideellt arbetande medlemmar. Stort tack till er alla som visar vad energi och hjärta kan åstadkomma! Detsamma till Göran Fritzon som hållit i formgivningen av TÅGDAGARNAs många trycksaker, och Hylte Tryck som levererat dem med kort
varsel.


Sist och slutligen ett tack också till Hylte kommun och Region Halland som med ekonomiskt stöd ytterst möjliggör TÅGDAGARNA. Dessutom tack till de många kulturutövare som Nathalie Ruiz och Petter Eriksson, Westbo Messingssextett och Hemvärnets Saxofonkvartett, som påtagligt förgyllde
TÅGDAGARNA vid olika tider och platser.


Nu laddar vi om för TÅGDAGARNA 2023 som kommer att hållas den 23-24 september(OBS, senare datum!). Har Du något förslag på hur evenemangsdagarna kan utvecklas ytterligare – hör gärna av dig!


Per-Yngve Bengtsson
Ordförande Landeryds Järnvägsmuseum